U. RESIDENCIAL "A MARIÑA" - CERVO

Estrada de Sargadelos, Nº10  -  27891 Cervo (Lugo)

Teléfono:  982 557 692

Centros concertados con:

     C.R.P.L. BURELA

Rúa da Estación, Nº11  -  27880 Burela (Lugo)

Teléfono e Fax:  982 581 620

Centros concertados con:

     C.R.P.L. RIBADEO

Rúa San Roque, Nº5 1ºA  -  27700 Ribadeo (Lugo)

Teléfono e Fax:  982 130 014

Centros concertados con:

     C.R.P.L. VIVEIRO

Rúa Vicente Emilio Bouza Basanta, Nº3  -  27861 Viveiro (Lugo)

Teléfono e Fax:  982 235 022

Centros concertados con:

     PISO TUTELADO

     Os pisos protexidos e vivendas de transición como fórmulas de aloxamento alternativas á institucionalización do enfermo con trastorno mental persistente, públicos e privados, son unidades de apoio comunitario que acollen doentes con autonomía de conducta pero sen posibilidades de convivencia familiar, e que requiren axuda psicosocial para o seu desenvolvemento e integración social na comunidade.

Enténdese por piso protexido , aquela unidade  na que a estadía do paciente tende a ser por tempo indefinido e  pasando a se-lo domicilio habitual deste.

Centros concertados con:

     Vivenda tutelada para mulleres vítimas

         de violencia de xénero con enfermedade mental

     Trátase dunha vivenda  tutelada para a prestación do servizo de aloxamento, manutención e atención integral a mulleres vítimas de violencia de xénero que ademáis sufren enfermidade  mental.

     É un fogar alternativo que da acollida preferentemente a mulleres procedentes de casas de acollida e que sirven de ponte hacia unha normalización da súa situación persoal e familiar.

     Neste caso, como ademais de ser mulleres que sufren  violencia de xénero tamén debemos destacar que serán mulleres que sufren enfermidade mental e traballamos  por conseguir que poidan facer o seu proxecto de vida.

     A vivenda é ampla, con gran ventilación e luz  natural, con todos os recursos materiais necesarios para garantir unha vida en familia ó mismo tempo que manter a súa  intimidade.

SAUDE MENTAL
"A Mariña"