Revista AGARIMO

Exposicións

Premios e concursos

Participación na radio

É a nósa revista, na que participan a totalidade de usuarios dos dous Centros de Rehabilitación dende o ano 2004.

A elaboración da revista é unha actividade moi gratificante para os participantes, xa que ademáis de un traballo de investigación, e de redacción de cuestións de actualidade e de interés xeral, debuxos, pasatempos... desarrollan cualidades artísticas que moitos poseen e se encontran alertargadas.

Asociación de axuda

ó enfermo mental

A Mariña

Entidade declarada de utilidade pública pola orde do 8 de febreiro do 2008