TABOLEIRO DE ANUNCIOS

DÍA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL

VIDEO DE PRESENTACIÓN DA ASOCIACIÓN

     HISTORIA

Esta Asociación foi fundada en 1999 por familias afectadas pola problemática da enfermidade mental, que uniron os seus esforzos para loitar por un obxetivo común: acadar que ós enfermos mentais  e ás súas familias se lles preste unha axuda e asistencia continuada, buscando a integración dos mesmos na sociedade e na vida de comunidade, e fixando como obxetivo prioritario a súa rehabilitación psicosocial e laboral.

 

MISIÓN

- Prestar unha asistencia continuada ás persoas con enfermidade mental persistente para lograr a súa rehabilitación, así como ás súas familias, na Área Sanitaria de A Mariña de Lugo.

 

VISIÓN

- Os dispositivos complementarios de rehabilitación serán os de referencia para os usuarios de A Mariña de Lugo, catorce municipios.

- Medrar en recursos, dispositivos e programas terapéuticos para ofrecer unha atención integral.

- Formar parte da rede sociosanitaria cunha axeitada coordinación co resto dos recursos para garantir unha asitencia o máis axeitada posible ó paciente e á súa familia.

 

VALORES

- Profesionalidade

- Transparencia

- Traballo en equipo

- Eficacia

- Afecto, comprensión e implicación

- Seguridade

     ORGANIGRAMA

     USUARIOS

     A  Asociación pon os seus recursos a disposición de persoas diagnosticadas de enfermidade mental persistente, con idades comprendidas entre os 16  e os 64 anos de idade, e tamén das súas familias coas que estes conviven que precisan estratexias de afrontamento da enfermidade e un apoio continuado tanto por parte dos profesionais como de outras familias que viven na mesma situación.

     MAPA DE PROCESOS

     POLÍTICA DE CALIDADE

A Política de Calidade é definida e consensuada pola Xunta Directiva da Asociación e a Dirección Técnica dos dispositivos co fin de aportar un servizo donde a prioridade sexa ofrecer o mellor aos grupos de interese implicados na nosa organización. Baséase nos seguintes compromisos:

- Mellora continua dos servizos e recursos para prestar un servizo de calidade adaptado ás necesidades e expectativas de cada usuario.

- Promover a integración social e laboral dos nosos usuarios coa conseguinte integración e sensibilización por parte da sociedade.

- Colaborar co resto de recursos sociosanitarios para alcanzar unha coordinación e comunicación aberta que redunde na mellora e crecemento dos recursos.

-Manter a información e tranparencia económica e difundir a política de calidade.

-Cumplir os requisitos legais e reglamentarios que nos afectan e os requisitos da norma ISO 9001.

 

En resumo, a calidade implica unha actitude permanente de orientación cara ao usuario e ás súas necesidades e supón un esforzo continuado no tempo, un proceso de mellora permanente no cal se teñen que implicar o conxunto de directivos e persoal traballador.

 A Dirección da Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña apoia e avala esta política de calidade e se compromete a difundila e levala a cabo.

 

     RECOÑECEMENTOS PÚBLICOS

CERTIFICADOS

HOMOLOGACIÓN

SAUDE MENTAL

"A Mariña"

SAUDE MENTAL
"A Mariña"